Tiến độ thi công dự án Eco Lake View Đại Từ

Hiện tại ghi nhận của chúng tôi ở công trường của dự án Eco lake View Đại Từ  ngày 1/12/2016 rất nhiều công nhân của nhà thầu đang miệt mài làm việc ngày đêm. Với công nghệ thi công Top - Down hiện đại và sự quan tâm đặc biệt từ chủ đầu tư, Eco Lake View chắc chắn sẽ hoàn thành đúng tiến độ để bàn giao kịp lúc cho khách hàng.

Tiến độ dự án Eco Lake View Đại Từ
Tiến độ dự án Eco Lake View Đại Từ

Tiến độ dự án Eco Lake View Đại Từ
Tiến độ dự án Eco Lake View Đại Từ
Tiến độ dự án Eco Lake View Đại Từ
Tiến độ dự án Eco Lake View Đại Từ